Wifi na grobu

Djeda na samrti kaže unucima:
– Kad umrem na grobu postave wifi antenu.
– A što, đede?
– Da biste me češće posećivali!

Komentari