Šta piše na vratima biroa za zapošljavanje?

Šta piše na vratima biroa za zapošljavanje?
– Nezaposlenima ulaz zabranjen!

Komentari