Zašto policajci sjede u prvom redu kada gledaju akcijski film?

Zašto policajci sjede u prvom redu kada gledaju akcijski film?
Zato da mogu skupljati čahure!

Komentari