Mala plata

Moja plata mi šapuće:
– Hajde da izađemo negde.
A ja joj kažem:
– Mala si još, sedi kod kuće!

Komentari