Zašto policajci prave okrugle kuće?

Zašto policajci prave okrugle kuće?
Da im se lopovi ne mogu sakriti iza ćoška!

Komentari