Znate li vi kako bi se zvala Bosna i Hercegovina da se udruzi sa Crnom Gorom?

Znate li vi kako bi se zvala Bosna i Hercegovina da se udruzi sa Crnom Gorom?
– Crna Bosna i Gora Hercegovina.

Komentari