Vremena

Učiteljica:
– Kada kažem da sam bila lijepa to je prošlo vrijeme, a kada kažem da sam lijepa to je, Perice?
Perica:
– To je šala učiteljice!

Komentari