Gdje žive srećne a gdje tužne žene?

Gdje žive srećne a gdje tužne žene?
Srećne žene žive u državi “Nevadi”.
Tužne žene žive u državi “Mali”.

Komentari