Šta je demokratija?

Postavi učiteljica pitanje:
– Šta je demokratija?
Mali Perica diže ruku i odgovora:
– To je kad me tata otera u pičku materinu, a ja idem gde hoću.

Komentari