Folija

Fata:
– Mujo, što ti je doktor rekao?
Mujo:
– Da imam foliju!
Fata:
– Kakvu foliju, crni Mujo?
Mujo:
– Foliju od skakanja!
Fata:
– Konju, imaš fobiju, a ne foliju!
Mujo:
– Je, i rekao je da me više ne maltretiraš.
Fata:
– Ja tebe, kako?
Mujo:
– Prestani govoriti Mujo skoči amo, Mujo skoči tamo!

Komentari