Maskenbal

Ide smrt od vrata do vrata…
I dođe do kuće Čaka Norisa. Smrt kuca. Čak Noris otvara. Smrt kaže:
– Maskenbal!

Komentari