WC

Na ulazu u WC piše:
– Pogledaj pravo.
Na zidu pravo piše:
– Pogledaj levo.
Na zidu levo piše:
– Pogledaj desno.
Na zidu desno piše:
– Pogledaj gore.
Gore piše:
– Pogledaj dole.
Dole piše:
– Jes’ ti doš’o ovde da čitaš il’ da pišaš?

Komentari