Tajkunska istina

Tajkunska istina:
– Sve što imam ukrao sam, samo sam školu i vozačku kupio.

Komentari