Božije čudo

Dolazi čovek u crkvu i kaže:
– Oče, grešio sam, ukrao sam od Piroćanca!
A sveštenik će mu:
– Sine, to nije greh, to je Božije čudo!

Komentari