Prešao zeka na islam

Prešao zeka na islam i tako dobio novo ime. Pošto ima novo ime potrebna mu je i nova lična krata tako da je otišao do opštine da izvadi ponovo ličnu kartu. Došao on do šaltera i službenica ga pita:
Izvolite zeko, šta želite?
Želim da izvadim ličnu pod novim imenom.
A, kako vam je pre bilo ime i prezime?
Duško Dugouško.
U redu, a koje vam je novo ime i prezime?
Muho Dugouho.

Komentari