Nije joj ništa

Zet zabrinuto pita doktora za taštino zdravlje:
– Šta joj je doktore?
– Ono najgore…
– Pa recite mi…
– Nije joj ništa!

Komentari