Mujo u pekari

Dolazi Mujo u pekaru i pita:
– Pošto hljeb?
Radnica:
– 3 KM.
Mujo:
– Šta ba tri marke, kako?
Radnica:
– 1 KM za hljeb, 1 KM PDV i 1 KM za vladu.
Mujo:
– Dobro, haj’ daj jedan hljeb.
Da on 3 KM, a radnica mu vraća 1 KM.
Pita Mujo:
– Šta je sad ovo?
Radnica:
– Nema hljeba.

Komentari