Šta je najbrže na svetu?

– Šta je najbrže na svetu?
Biolog:
– Najbrži je treptaj oka. To se dogodi, a da niko i ne zna da se dogodilo.
Fizičar:
– Najbrža je svetlost. Kad pritisnete prekidač, ona do vas stiže brzinom 300 000 km/s, nema veće brzine u prirodi.
Filozof:
– Najbrža je misao. Njom u trenutku možeš stići bilo gde na svetu.
Seljak:
– Kad sam vas učene ljude saslušao, shvatio sam da je najbrža stvar na svetu proliv. Kad te stigne, stigne te, pre nego što si trepnuo okom, upalio svetlo ili bilo šta pomislio, a već si se usr'o…

Komentari