Kako se na engleskom kaže da punica neće doći na ručak?

Kako se na engleskom kaže da punica neće doći na ručak?
– Yes!

Komentari