Kako se zvala Jugoslavija posle Tita?

Kako se zvala Jugoslavija posle Tita?
– TITANIK!

Komentari