Muzička želja

Muzička želja:
– Čestitam mom komšiji sretno otelenje krave sa pesmom “Rodio se sin”.

Komentari