Testisi

Neki ljudi imaju veći lijevi testis od desnoga. Kod čak Noris-a svaki je testis veći od onoga drugoga.

Komentari