Šta radi Čak Noris u mraku?

Šta radi Čak Noris u mraku?
– Čeka svetlost da ga stigne.

Komentari