Ćilim

Imao Mujo komšiju Arapa i jedno jutro ga vidio kako trese ćilim preko balkona, pa ga upita:
– Šta je Ahmede, neće da upali?

Komentari