Čista logika

Bolje dva put
tri odjednom
nego nijednom
jednu
dva puta!

Komentari