Most

Došao mostarac zubaru i pitako koliko bi ga koštalo da se napravi novi most.
– 2500 eura – odgovori zubar.
– Ma ne pitam te za stari most, već ovđe u mene!

Komentari