Matematika

Učitelj matematike upita Pericu:
– Perice, zašto si u bilježnici ostavio ovu stranicu potpuno praznu?
– E tu sam učiteljice računao napamet!

Komentari