Šta rade djeca narkomana?

Šta rade djeca narkomana?
– IgLaju se.

Komentari