Milošević, Tuđman i Izetbegović sade drvo mira

Sastali se na nebu Milošević, Tuđman i Izetbegović da zasade drvo mira. Ali koje drvo?
Kaže Milošević:
– Breskva?
Ova dvojica zagalame:
– Breskva  počinje sa bre, ne dolazi u obzir!
Kaže Tuđman:
– Kajsija?
Druga dvojica zagalame:
– Ne može ni kajsija počinje sa kaj!
Upita Alija:
– Može li vinova loza?
Svi se složiše da može.
Posle sat vremena kaže Sloba Tuđmanu:
– A što nas Alija zajeba, em zelena, em se obrezuje

Komentari