Isti ja

Mujo čeka u rodilištu da Fata rodi i napokon izađe sestra sa zamotanim djetetom:
– Čestitam, dob'li ste sina!
Mujo poludi od sreće, zgrabi dijete i mazi ga, pa ponosno kaže:
– Vid’, bona, isti ja!
Sestra suosjećajno klimne glavom:
– Ja, baš jest … a šta da se radi, glavno nek’ je živ i zdrav!

Komentari