Zašto ptice pjevaju ujutro?

Zašto ptice pjevaju ujutro?
– Zato što ne moraju ići na posao.

Komentari