Koje je boje Kinez kojeg su uhvatili kleštima za jaja?

Koje je boje Kinez kojeg su uhvatili kleštima za jaja?
– Vrišteća žuta.

Komentari