Nepismeni vuk

Ide nepismeni vuk šumom, sretne crvenkapu i pita je:
– Crvenkapo, šta to nosiš Baci?”
… I crvenkapa baci!

Komentari