Univerzalno

Kaže pop na času veronauke:
– Deco, ne postoji ništa na ovom svetu univerzalno osim Boga!
A, Perica će na to:
– Pope, a univerzalno lepilo?

Komentari