Kurva

Pita učteljica Pericu:
– Branka voli Janka i Marka, šta je Branka u ovoj rečenici?
– Kurva, logično!

Komentari