Genije Nikola Tesla

Nikola Tesla je imao samo 19 godina kada je napustio Balkan, stvarno je bio genije!

Komentari