Zadatak na Filozofskom fakultetu

Studenti na Filozofskom fakultetu dobili su zadatak da napišu kratku priču sa što manje reči, ali je morala sadržati tri pojma:
1. religija
2. ljubav
3. tajna
Samo jedna priča dobila je najvišu ocenu, a glasi: “O Bože, trudna sam! Da barem znam ko je?”

Komentari