Pimpek

Udala se Fata za Zagorca i nakon par mjeseci dolazi u posjet svojoj rodbini. Pita ju majka:
– Fato, bona, kako je to živjet’ sa Zagorcem?
Fata slegne ramenima:
– Ma dobro je, bona, fin je čovjek, vrijedan, radi dan i noć … samo …
Majka je zabrinuto upita:
– Šta samo, bona, u čem’ je problem?
Fata uzdahne:
– Majko, on ti ima pimpek!
Majka se zbuni:
– Šta t’ je to, bona?
Fata procijedi:
– Ma, to ti je pola od ku..a …

Komentari