Žena

Sin pita oca:
– Je li istina da u nekim dijelovima Afrike muškarac ne upozna ženu sve dok je ne oženi?
Otac odgovara:
– Tako ti je, sine moj, u svim zemljama.

Komentari