Ljubomora

Dečko:
– Previše si ljubomorna, nisi mi jasna.
Djevojka:
– Nisam ljubomorna i koja ti je ta Jasna?

Komentari