Kada umiru šećeraši?

Kada umiru šećeraši?
– Kada im je najslađe.

Komentari