2 minuta

Muž i žena gledaju boks. Muž uzdahnu:
– Razočaran sam, sve se završilo za 2 minuta.
Žena se osmehnu pa reče:
– E, sad znaš kako je meni.

Komentari