Gađanje

– Bio sam na vašaru, pijan sam gađao iz puške da osvojim neku nagradu.
– Šta si gađao?
– Ma znaš, Ciganka zavrti točak sa brojevima i to gađaš.
– Aha, i šta si osvojio?
– Pola godine u Mitrovici.
– Pa šta si pogodio?
– Ciganku.

Komentari