Korak napred, dva nazad

Zakasnio Perica u školu, pa ga nastavnica upita zašto nije stigao na vreme. Perica odgovori:
– Duva jak vetar i kako ja napravim jedan korak napred, mene vetar vrati dva koraka nazad.
– Pa kako si ipak stigao u školu? – upita ga nastavnica.
– Lepo, nastavnice, krenuo sam kući – zadovoljno odgovori Perica.

Komentari