Prepoznavanje

Perica se vratio kući krvavog nosa. Majka ga dočekala:
– Šta je to bilo, Perice?
– Jedan dečak me ujeo za nos! – odgovori Perica plačući.
– Da li bi ga mogao prepoznati?
– Kako da ne! U džepu mi je njegovo uvo!

Komentari