Varanje sa cijelim selom

Kaže Mujo Fati:
– Čujem ženo da me varaš sa cijelim selom.
A Fata će:
– A jaka mi sela, 30 kuća.

Komentari