Degustator vina

Degustator vina kod jednog poznatog veletrgovca vinom je umro i firma je objavila oglas za zapošljenje novog degustatora. Za posao se prijavio smrdljivi, prljavi pijanac. Direktor firme smišljao je način kako da ga odbije. Dali su mu čašu vina da proba, i on se izjasni:
– Muškat, tri godine star, uzgojen na sjevernom obronku, odnjegovan u čeličnoj bačvi. Nizak kvalitet, ali prihvatljiv.
– Tačno – okrene se direktor ka sekretarici – Dajte mu još jednu čašu na probu!
– Kabernet, osam godina star, jugozapadni obronak, hrastove bačve, zrenje na 8°C. Još tri godine zrenja i pokazaće najbolje rezultate.
– Tačno!
Treća čaša.
– Beli šampanjski pinot, visokog kvaliteta i ekskluzivan – hladnokrvno reče pijanac.
Direktor je bio zapanjen. Namignuo je sekretarici i nešto joj šapnuo. Ona izađe iz sobe i vrati se s čašom žute tečnosti. Pijanac proba, pa kaže:
– Plavuša, 26 godina. Treći mesec u drugom stanju i ako mi ne date posao, reći ću vašoj ženi ko je otac!

Komentari