Kako je Crnogorac postao lijen?

Kako je Crnogorac postao lijen?
Rekao mu Bosanac:
– Sjed’ bolan, da ti nešto objasnim.

Komentari