Film ili knjiga

Ušla dva miša u videoteku i počela da jedu filmsku traku. Pita prvi miš drugog:
– Jel` dobar film?
– Dobar, dobar samo je knjiga bolja.

Komentari