Ekolog

Tata, kad si otišao, mamu je posetio neki ekolog.
– A kako znaš da je ekolog?
– Pa pitao ju je jel’ vazduh čist…

Komentari